HASSAN M¨¹HEND?SL?K, Kurulu?undan beri CAD ¨C CAM uygulamalar?n? ile ?zel sekt?re hizmet sunan firmam?z zaman i?erisinde konusunda iddial? ??z¨¹mler ¨¹reten bir konuma ula?m??t?r. Yeni teknolojileri ara?t?ran ve bunlar? sekt?r¨¹n hizmetine sunma ?abas? i?erisinde olan firmam?z uzman kadrosu ile her ge?en g¨¹n kendisini yenileme ve geli?tirme u?ra?? i?erisindedir. Geli?en d¨¹nya teknolojileriyle deneyim ve bilgi birikimini birle?tiren HASSAN M¨¹HEND?SL?K, CAD ¨C CAM teknolojilerinin kullan?lmas? ve uygulanmas? konular?nda kesin ve kal?c? ??z¨¹mlere ula?m??t?r. Ger?ekle?tirdi?imiz anahtar teslimi projelerle tasar?m ve imalat sekt?r¨¹n¨¹n ihtiya?lar?n? gidermektedir. Kendisini geli?tirmeyi ve yenilemeyi ana y?ntem olarak benimseyen HASSAN M¨¹HEND?SL?K, hizmet verdi?i firmalara en pratik ve ekonomik ??z¨¹mler sunmaya haz?rd?r. Logo
 
Faaliyet Alanlar?m?z : ¨¹r¨¹n Tasar?m? Kal?p Tasar?m? Fikst¨¹r Tasar?m? Kal?p ?malat? Fason CNC ??leme Makina Yedek Par?a ?malat? , , , , ,
?
Copyright (C) 2013 Hassan M¨¹hendislik. Desing and Coder By Selim YILMAZ