HASSAN MščHEND?SL?K, Kurulu?undan beri CAD šC CAM uygulamalar?n? ile ?zel sekt?re hizmet sunan firmam?z zaman i?erisinde konusunda iddial? ??zščmler ščreten bir konuma ula?m??t?r. Yeni teknolojileri ara?t?ran ve bunlar? sekt?rščn hizmetine sunma ?abas? i?erisinde olan firmam?z uzman kadrosu ile her ge?en gščn kendisini yenileme ve geli?tirme u?ra?? i?erisindedir. Geli?en dščnya teknolojileriyle deneyim ve bilgi birikimini birle?tiren HASSAN MščHEND?SL?K, CAD šC CAM teknolojilerinin kullan?lmas? ve uygulanmas? konular?nda kesin ve kal?c? ??zščmlere ula?m??t?r. Ger?ekle?tirdi?imiz anahtar teslimi projelerle tasar?m ve imalat sekt?rščnščn ihtiya?lar?n? gidermektedir. Kendisini geli?tirmeyi ve yenilemeyi ana y?ntem olarak benimseyen HASSAN MščHEND?SL?K, hizmet verdi?i firmalara en pratik ve ekonomik ??zščmler sunmaya haz?rd?r. Logo
 
Faaliyet Alanlar?m?z : ščrščn Tasar?m? Kal?p Tasar?m? Fikstščr Tasar?m? Kal?p ?malat? Fason CNC ??leme Makina Yedek Par?a ?malat? , , , , ,
?
Copyright (C) 2013 Hassan Mščhendislik. Desing and Coder By Selim YILMAZ